Denizli’de doğan ve ilk orta ve lise öğrenimini Denizli’de tamamlayan Ahmet Akçay Denizli Anafartalar Lisesi’nden birincilikle mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisası yaparak uzman oldu. Uzmanlık tezini çocuklarda resüsitasyon sonuçlarıyla ilgili olarak yaptı.

2003 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Allerji ve Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı’nda çalışmaya başladı. Çocuklarda astım, allerji hastaları, kistik fibrozis, zatüre, bronşektazigibi Çocuk Alerjik Hastalıklar ve Çocuk Göğüs Hastalıkları konularında çalıştı ve bu konularda çalışmalar yaptı. Bu konudaki çalışmalarını uluslararası önemli dergilerde yayımlatmayı başardı. 2008 yılında Çocuk Allerjisi Uzmanlık diplomasını aldı. 2012 yılında Çocuk İmmünolojisi ve Allerjik Hastalıklar Uzmanlık diplomasını ve 2013 yılında Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanlık diplomasını aldı. 2013 yılından beri İstanbul Liv Hospital Çocuk Alerji ve Astım Bölümü ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümü sorumlu doktoru olarak çalışmaktadır.

Yerli ve yabancı dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel makalesi mevcuttur. Ulusal kongrelerde çocuklardaki alerjik hastalıklar, astım ve akciğer hastalıkları konularında konuşmalar yapmaktadır.

Üye olduğu dernekler arasında Çocuk Alerji ve Astım Akademisi (Yönetim Kurulu Üyesi), Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, Milli Pediatri Derneği, Türk Pediyatri Kurumu, Toraks Derneği bulunmaktadır.
Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı ödülleri mevcuttur. Halen aktif olarak ulusal ve uluslararası kongrelere katılmakta, kongre ve sempozyumlarda konuşmalar yapmakta, uluslar arası ve ulusal dergilerde yazılar yazmaktadır.

Sahip olduğu diplomalar
-Tıp Diploması (İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi)
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Diploması (İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi)
-Çocuk Allerjisi Uzmanlık Diploması (İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi)
-Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Hastalıkları Uzmanlık Diploması (İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi)
-Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Diploması (İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi)
-Doçentlik Diploması

Tıbbi İlgi Alanları ve Aktiviteleri:

Astım ve Alerji Hastalıkları: Astım, hışıltılı (Hırıltılı) çocuk, alerjik nezle, göz alerjisi, ürtiker (Kurdeşen), egzema (Atopik dermatit), ilaç alerjileri (Lokal anestezik alerjileri, penisilin ve diğer antibiyotik alerjileri), arı alerjisi, heriditer anjioödem, besin alerjileri (İnek sütü alerjisi ve diğer besin alerjileri

Çocuk Göğüs Hastalıkları: Tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, kistik fibrozis, bronşektazi, kronik akciğer hastalıkları, uyku apne sorunları

Uyguladığı Tanı Yöntemleri:  Alerji Testleri (Gıda alerji testleri, polen, ev tozu gibi inhalan alerji testleri, yükleme testleri), Patch testi (Deri yama testi), solunum fonksiyon testleri, nefeste nitrik oksit seviyesi, ilaç alerjisi testleri (Lokal anestezik madde alerji testi, penisilin ve diğer antibiyotik alerjitestleri

Uyguladığı Tedavi Yöntemleri:
İlaç tedavisi, dil altı aşı tedavisi, cilt altı aşı tedavisi, video le eğitim